Video 5: How to search property in Australia? By Laxmi Home Loans in Nepali

 

How to search property in Australia? Here is step by step guide.

हजुरहरुले घर त किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ तर कसरी सुरु गर्ने अनि कसरी खोज्ने त ? आउनुहोस हामीले जानेका कुराहरु हजुरलाई भन्छौ ; हामी, हाम्रा client आदरणीय हरुलाई “माछा हैन – माछा मर्ने बल्छी दिन चाहान्छौ “, आउनुहोस हामीहरु मिलेर घर खोजौ ***************************************************************

To discuss various aspect of the home loan process, please inbox us or Book FREE appointment http://laxmihomeloans.com.au/phone/bo…

के तपाई अस्ट्रेलियामा घर किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? ” LAXMI Home Loans – Australia ” लाई सम्झनुहोस् l

☎️ 0433 589 626

🔊 www.LaxmiHomeLoans.com.au

🏢 Suite 1, Level 1, 251 Liverpool Rd Ashfield 2131 NSW

हामी तपाइलाई घर खोज्न देखी – बैंकको लोन मिलाउन सम्म सघाउछौ #LaxmiHomeLoans

 

2 Comments on “Video 5: How to search property in Australia? By Laxmi Home Loans in Nepali”

Leave a Reply

Your email address will not be published.